Terug naar overzicht

Bedankt voor uw stem!

Aan allen die op ons gestemd hebben: Bedankt voor uw vertrouwen!


Jammer genoeg zijn er velen geweest die een andere partij of persoon gekozen hebben, maar de uitslag laat hoe dan ook zien dat meer dan 1.000 inwoners van Maasgouw vertrouwen hebben in onze kandidaten. Uiteraard zullen wij ons inzetten om uw vertrouwen niet te beschamen. Wij zullen het college kritisch blijven volgen. En wij zullen de controlerende taak die wij als raadsleden aanvaarden zo goed mogelijk uitvoeren.

Hopelijk kunnen wij bij de volgende verkiezingen weer op uw steun rekenen, zoals u nu op ons kunt rekenen.

Namens de VVD Maasgouw,

Bedankt voor uw stem.