Terug naar overzicht

VVD Maasgouw uit zorgen over beheer sportaccommodaties

De fractie van VVD Maasgouw heeft recent een werkbezoek gebracht aan sportvereniging Atalanta in Maasbracht. Tijdens dit bezoek is uitvoerig gesproken over het beheer van de sportaccommodaties, wat sinds 2016 door de gemeente wordt uitbesteed. Zowel S.V. Atalanta als verschillende andere sportverenigingen in Maasgouw ervaren dat het functioneren van de beheerder ondermaats is.


Sinds 2016 is het beheer van o.a. de accommodaties voor de binnensport, de Brede Scholen en het buitenbad Eurobad Maasbracht ondergebracht bij “Stichting Menswel Beheer Maasgouw”. Door haar rol is Menswel het eerste aanspreekpunt voor de verenigingen. Zonder locatie immers geen mogelijkheid om te sporten. Echter, sinds Menswel in beeld is, is de afstand tot de gemeente voor verenigingen groter geworden. Ook is de verbindende rol die Menswel op zich moet nemen, afwezig.

Samengevat heeft VVD Maasgouw de volgende bezwaren:
 • Het jaarlijks gebruikersoverleg is er niet.
 • De Stichting Menswel stelt eisen aan de verenigingen die niet of nauwelijks haalbaar zijn.
 • Menswel heeft andere doelen en belangen dan de verenigingen.
 • Subsidie van de gemeente gaat in zijn geheel (1-op-1) naar Menswel, waardoor verenigingen niet of nauwelijks budget kunnen reserveren voor eventuele vervanging van toestellen.
Kortom de verhouding Menswel/vereniging lijkt niet goed te zijn. Daarom heeft de VVD-fractie de volgende vragen gesteld: 
 1. Is de portefeuillehouder hiervan op de hoogte?
 2. Indien ja, wat gaat u met deze informatie doen?
 3. Indien nee, wilt u zich bij de verenigingen gaan informeren hier omtrent?
 4. Is deze scheefgroei bij meerdere verenigingen het geval?
 5. Is deze verhouding tussen Menswel en de verenigingen een goede verhouding zoals u deze beoogd heeft?
 6. Hoe kan het zijn dat een subsidie die de gemeente verstrekt, volledig naar Menswel gaat/moet?
 7. Wat gaat de wethouder doen om de ontstane afstand tussen de gemeente en de verenigingen te normaliseren?
 8. Bent u op de hoogte van de eisen die Menswel aan de verenigingen stelt?
 9. Zijn deze eisen in uw optiek gerechtvaardigd?
 10. Wat zijn de toekomstplannen voor de kleine gymzaal in Maasbracht?
 11. Bent u bekend met het feit dat Atalanta als turnvereniging als enige vereniging op het hoogste niveau in Limburg acteert, maar wanneer geen verbetering komt in de verhoudingen met Menswel, genoodzaakt is af te zakken naar recreatief niveau?