doneren
doneren
 
Verkiezingskrant|Belastingplan 2014-1018


Programma

 1. Leefbaarheid bevorderen in alle kernenDe VVD is de partij van de leefbaarheid in de dorpskernen.
  Een bloeiend verenigingsleven, sport en de scholen vormen het fundament voor aantrekkelijk wonen.
  Werk is van groot belang voor leefbaarheid.
  Verkeersveiligheid verder bevorderen, vooral bij de scholen.
  Optimale wegen en fietspaden, goed onderhouden groenvoorziening en een schone wijk.
   
 2. Ruimte voor burger en bedrijf
  De VVD geeft ruim baan voor burger en bedrijf. Dus geen beren meer op de weg als u een kleine verbouwing aan uw huis wil doen, een schuurtje wil plaatsen of een bedrijf wil vestigen. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en niet andersom. Goede volksvertegenwoordigers raadplegen burgers en bedrijven
   
 3. Minder regels
  Overbodige, niet nuttige en niet handhaafbare regels schrappen. De VVD wil de welstandscommissie afschaffen. De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) kan worden gehalveerd.
   
 4. Stimulering economie door slimme belastinghervorming
  De VVD wil de lokale economie stimuleren met slimme belastinghervorming. De gemeente heft dan minder belasting van burgers en bedrijven, terwijl de opbrengst voor de gemeente gelijk blijft. Absoluut een win-win-verhaal.

  Ons belastingplan:
  1. Rioolrechten, hondenbelasting en leges voor identiteitskaarten en paspoorten gaan op in de OZB. Door het wegvallen van hoge heffingskosten, kan de verhoging van de OZB fors lager zijn dan de opbrengsten van de heffingen die vervallen.
  2. De bouwleges verdwijnen om bouwplannen naar Maasgouw te trekken. Opbrengsten van OZB en andere lokale heffingen stijgen als er meer gebouwd wordt, zodat het opbrengstverlies aan bouwleges zichzelf terugverdient.
  3. Toeristenbelasting, forensenbelasting en parkeerbelasting (Thorn) afschaffen. De opbrengsten voor de gemeente wegen niet op tegen de lasten voor toeristen en exploitanten. Immers werken deze belastingen het toerisme tegen.
    
 5. Optimale veiligheid
  Minder regels, maar wel duidelijk bestraffend optreden als dit nodig is. De VVD is de partij voor het handhavend optreden. Verslonzing werkt verloedering in de hand. Dit willen we voorkomen: vernielingen worden snel hersteld en overtredingen worden bestraft. Politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren (BOA’s) gaan zich meer op straat laten zien.
  Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD niet korten op veiligheid. Brandweer, ambulance en politie moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Brandpreventie is aanvullend en mag nooit afdoen aan een optimale aanrijtijd. Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft niet ten koste gaan van de veiligheid of de motivatie van de vrijwilligers.
   
 6. Bevordering van de regionale economie en toerisme
  De VVD stimuleert de werkgelegenheid en de regionale economie. Wij ondersteunen nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de regio en wij bevorderen het toerisme. Voorbeelden: het Belevenispark in Heel. Ook willen wij een fietsbrug van Ohé en Laak naar Ophoven.
   
 7. Gemeentelijke organisatie
  Samenwerking en herindeling
  De VVD is voorstander van samenwerking met gemeenten en andere organisaties in de regio. De recente samenwerking inzake de lokale heffingen leidt reeds tot direct financieel voordeel. Net als andere overheden al doen, moet ook Maasgouw voordeel gaan behalen met meer gezamenlijk inkopen. Bij een efficiënte en onderling goede bestuurlijke en ambtelijke samenwerking is een gemeentelijke herindeling niet nodig en gaat de voorkeur uit naar het blijven van een zelfstandige gemeente.

  Uitgaven
  Een sobere overheid kost minder:
  - Geen duur gemeentehuis
  - Minder wethouders
  - Minder externe bureaus.

  Voor noodzakelijke uitgaven mogen de reserves worden ingezet. Daar zijn de reserves voor. Sparen in vette jaren en niet te veel bezuinigen in magere jaren.


 


 
Copyright © 2014 VVD Maasgouw. All rights reserved. Website created by FJ Design
doneren
doneren