Terug naar overzicht

VVD Maasgouw lanceert plan Kinderraad

In de raadsvergadering van 17 december 2019 staat een initiatiefvoorstel van de VVD voor het oprichten van een kinderraad op de agenda.

 

Tijdens de commissievergadering van 3 december was het de 11-jarige Xant Veugen die als inspreker de commissie toesprak en opriep om een Kinderraad op te richten.

 

Een kinderraad kan zich buigen over thema’s die belangrijk voor hun zijn, zoals bijvoorbeeld: invulling openbare ruimte, sociale media, pesten maar zeker ook milieu en duurzaamheid.

 

Het is de bedoeling dat de Kinderraad maximaal drie keer per jaar vergadert. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen worden vooralsnog voorgezeten door de burgemeester maar op termijn vervangen door een kinderburgemeester. Na de periode van een jaar zal de Kinderraad worden geëvalueerd.

 

Vanuit de gemeenteraad wordt een werkgroep ingesteld bestaande uit alle fracties uit de raad. De raadswerkgroep zorgt zelf voor de organisatie en communicatie van de Kinderraad.