Terug naar overzicht

ECONOMIE & ONDERNEMEN

We stimuleren een bloeiende lokale economie


Het bedrijfsleven is dé motor van onze lokale economie. Het biedt werkgelegenheid aan onze inwoners en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen.

We zijn trots op onze ondernemers en vinden dat ze ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen. De drempel om te gaan ondernemen zou zo laag mogelijk moeten zijn om zo potentiële, nieuw startende ondernemers te verwelkomen. Dit betekent dat de ondernemer mag rekenen op een benaderbaar en professioneel team binnen de gemeente met een uitstekend serviceniveau.

De maakindustrie van Maasgouw verdient meer aandacht. Het vraagt om een passend opleidingsaanbod om personeel te binden aan onze bedrijven. Er moeten nieuwe doelgroepen geactiveerd worden. Door bijvoorbeeld kansen te creëren voor statushouders, inburgeraars en diegenen die willen toetreden tot de arbeidsmarkt. Het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving, zorgt immers voor verbinding.

Samen met Keyport versterken we de ondernemerspositie in Midden-Limburg en blijft deze regio een gebied waar het goed ondernemen is. Arbeidsmarktvraagstukken, technologische ontwikkelingen, energievraagstukken en circulariteit worden samen opgepakt met Keyport en de ondernemende regio. Keyport is voor ons het regionaal samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen met als doel samen uit te groeien tot een bloeiende regio met een stevig netwerk.

Door de pandemie en maatregelen zijn we ons bewust geworden hoe belangrijk het leven thuis, rondom huis en lokaal voor ons is. Leefgenot en leefbaarheid van onze gemeente is daarmee hoog op de agenda komen te staan. Cruciaal hierbij zijn onze lokale winkels en lokale ondernemers. Daar past ook het promoten van streekproducten bij. Een lokaal product consumeren is immers duurzamer en beter voor het klimaat. Dankzij onze lokale ondernemers hebben we de voorzieningen die we elke dag gebruiken. Dit dienen we te koesteren.

 

Wat willen we bereiken?

 
  • Ruimte voor het ondernemen stimuleren
  • Vergunningsaanvragen versnellen door kortere procedures
  • Het MKB in hun kracht zetten, door hen te faciliteren en te verbinden
  • Gastvrije, toegankelijke winkelkernen (goede infra en ambiance/groen)
  • Onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar afstemmen, door in de toekomst te blijven investeren in Keyport als regionale verbindingsmotor
  • Slim gebruik maken van innovatie en techniek
  • Promoten van streekproducten