Terug naar overzicht

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

We werken aan een klimaatbestendige en duurzame omgeving


Om ervoor te zorgen dat we de klimaatdoelstellingen halen, wil VVD Maasgouw ook binnen de gemeente alles op alles zetten om duurzamer en klimaatvriendelijker te leven. Het zou mooi zijn als de bestaande woningen worden verduurzaamd en daar waar nodig subsidies worden vrij gemaakt en/of leges kosten worden verminderd.

Daarnaast willen we hittestress voorkomen, door meer groen te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door meer aanleg van groen op daken (sedum daken), verticale tuinen (groen beklede muren) en het aanplanten van een Tiny Forest (kleinere bosgebieden creëren).

Met betrekking tot de energietransitie zetten we in op opties als kernenergie, thermische energie of andere technologische oplossingen. We passen ervoor om onze omgeving vol te zetten met windmolens of zonneparken. Samen met u en het bedrijfsleven willen we de beste keuzes maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.

Ook willen we bijdragen aan de natuurdoelstellingen door het toepassen van bijvoorbeeld slimme faunavriendelijke verlichting. Denk aan verlichting die aangaat als er beweging op de weg is. Een oplossing die vriendelijker is voor de natuur en bovendien energiebesparend. We starten met het aanpassen bij vervanging of bij de aanleg van nieuwe wegen.

 

Wat willen we bereiken

 
  • Toepassen van duurzame klimaatoplossingen voor nu en in de toekomst
  • Inzetten op betaalbare energiebronnen, gezamenlijk met het Rijk, de Provincie Limburg en betrokken partijen
  • Nieuwe technologieën inzetten om aardgas-vrij te worden, bijvoorbeeld door inzet van restwarmte
  • Leegstaande grond (bijvoorbeeld EdelChemie terrein) omvormen t.b.v. een energievoorziening
  • Leges kosten verminderen op duurzaamheidsmaatregelen
  • Aanplanten Tiny Forest, sedum daken, horizontale en verticale groenvoorzieningen.
  • Slimme verlichting toepassen