Terug naar overzicht

TOERISME & RECREATIE

Aantrekkelijke vrijetijdsbeleving voor toeristen en eigen inwoners


Onze prachtige kernen, mooie natuurgebieden en de ruime keuze aan recreatiemogelijkheden zorgen ervoor dat onze gemeente aantrekkelijk is voor toeristen. Om ervoor te zorgen dat de toeristen onze gemeente blijven vinden is het belangrijk dat we hierin investeren en Maasgouw verder op de kaart zetten. Wij als VVD Maasgouw vinden dat de opbrengsten van de toeristenbelasting grotendeels geherinvesteerd moeten worden voor een stuk gebiedsontwikkeling. Wij denken hierbij aan goede wegen, voldoende parkeergelegenheid, voldoende prullenbakken en een mooie, schone, bloemrijke omgeving. Dit is goed voor toeristen en fijn voor onze eigen inwoners.

Wat we ook graag zouden willen zien is dat er parkeergelegenheden gecreëerd worden, waar de auto ingeruild kan worden voor een fiets (met voldoende oplaadpunten voor fietsen en auto’s). De gedachte is dat het gebruik van fietsen wordt gepromoot en dat er in de kernen voldoende plekken zijn om de fiets veilig te stallen en op te laden. Naast de verschillende buitenactiviteiten die Maasgouw rijk is, zou het een aanvulling zijn om ook indoor-activiteiten te ontwikkelen in Maasgouw. Het liefst voor jong én oud! Om dit te realiseren dienen investeerders en ondernemers samengebracht te worden die in dit aanbod kunnen voorzien. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.

We wonen in een mooie waterrijke omgeving en daarom vinden we dat Maasgouw via het water goed bereikbaar moet zijn. Dit betekent dat de aanleg van steigers en parkeermogelijkheden bij het water belangrijk is. Samen met de ondernemers gaan we dit oppakken en geven we deze plannen vorm.
Tenslotte is het belangrijk dat de omgeving in balans blijft. Hiermee bedoelen we de balans tussen natuur, ondernemen en recreatie bij toename van het toerisme. Dit betekent dat we blijven kijken wat nodig is, daarop anticiperen en waar nodig investeren.

 

Wat willen we bereiken

 
  • Infrastructuur die meegroeit bij toename van het toerisme.
  • Meer inzetten op het gebruik van duurzame verkeersmogelijkheden (bijvoorbeeld meer fietsen ter beschikking stellen voor toeristen en eigen inwoners).
  • Meer aanlegsteigers op het water creëren.
  • Inzetten op het ontwikkelen van indoor-activiteiten.
  • Maasgouw en ons waterrijk gebied meer op de kaart zetten
  • Jaarlijks terugkerende evenementen promoten (bv. de lichtjestour) en nieuwe evenementen verwelkomen.