Terug naar overzicht

VERGROENEN EN LEEFOMGEVING

We willen een nóg groenere en meer toegankelijke leefomgeving


Iedereen moet prettig kunnen leven in Maasgouw. Een frisse groene en schone leefomgeving heeft een positieve invloed op ieders gezondheid. Meer groen leidt ook tot betere afvoer van extreme regenval en heeft een positieve invloed qua verkoeling op warme zomerdagen. Daarnaast bevordert groen de biodiversiteit en draagt het bij aan een evenwichtige natuur.

De dorpskernen willen we verder optimaliseren, waarbij extra aandacht is voor soepele en veilige doorstroom van verkeer. Wat betreft de VVD Maasgouw dient de rolstoeltoegankelijk voor een kern als Heel verbeterd te worden.

Een schone, groene leefomgeving draagt bij aan een veilig gevoel. Opgeruimde milieuparkjes, schone bermen en gezonde frisse lucht is wat we willen. Hondenspeelvelden zouden we in iedere kern willen realiseren, evenals het plaatsen van meer prullenbakken om de omgeving schoon te houden. Speel/beweeg tuinen voor jong en oud! Als je uitgenodigd wordt om te bewegen blijf je immers fit en vitaal.

Daar waar te hard gereden wordt (denk bijvoorbeeld aan de doorgaande weg in Beegden of de haven in Maasbracht), worden maatregelen genomen om de veiligheid te bevorderen. De uitbreiding van het vakantiepark in Thorn vraagt eveneens aandacht voor logische verkeersverbindingen ter bevordering van de doorstroom.

Ons groen-team doet veel voor Maasgouw, maar kan niet alles alleen. Soms is extra hulp van vrijwilligers heel welkom om bijvoorbeeld toeristische dorpskernen mooi te houden. Dat kan door bijvoorbeeld mee te helpen bij het plaatsen van bloembakken als ook het verwijderen van onkruid. De gemeente kan hierbij faciliteren door meer vrijwilligers aan te trekken en daar leuke activiteiten voor te organiseren of door (buurt)verenigingen te benaderen om dit samen op te pakken. Dit komt niet alleen ten goede van de leefomgeving, maar is ook nog eens gezellig, gaat eenzaamheid tegen en een goed voorbeeld doet volgen.

Wij als VVD Maasgouw zouden het fijn vinden als we samen met de inwoners een belevingsbos kunnen creëren. Een plek waar waardevolle momenten herinnerd kunnen worden door bijvoorbeeld een boom, bloem of struik te planten. Het kan gaan om een feestelijke gebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk of jubileum, maar kan ook ter nagedachtenis zijn aan een overleden dierbare of overleden huisdier. Zo ontstaat een nieuw stukje natuur dat toegankelijk is voor iedereen en waarmee je je verbonden voelt.
 

Wat willen we bereiken

 
  • Gezonde leefomgeving
  • Versterking leefbaarheid in de afzonderlijke kernen en voorzieningen voor alle leeftijden in de buurt (fijn opgroeien, sporten en bewegen, aantrekkelijke en veilige woonomgeving)
  • Optimale verkeersverbindingen
  • Hoogwaterbescherming
  • Toegankelijkheid verkeer en gebouwen voor inwoners met een beperking
  • Hittestress voorkomen door vergroening
  • Honden speelveld in iedere kern en voldoende prullenbakken voor een schone omgeving
  • Belevingsbos om belangrijke gebeurtenissen te herdenken
  • Biodiversiteit in balans brengen en houden (met oog voor beheersbaarheid, verkeersveiligheid en overzichtelijkheid).
  • Aanpak onkruid op ongewenste plekken