Terug naar overzicht

WONEN

We lossen de woningnood op een slimme manier op


Voor steeds meer mensen is het vinden van een geschikte en betaalbare woning een enorme opgave. Binnen onze gemeente is de woningnood hoog.

Ons uitgangspunt is dat onze inwoners op ieder moment in hun leven betaalbaar moeten kunnen wonen en daar waar nodig, woonaanpassingen gerealiseerd worden.

Wij als VVD Maasgouw vinden dat de gemeente samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars hier een boost aan moet geven. Dit betekent dat mogelijkheden onderzocht moeten worden om duurzaam en circulair te bouwen. Daarnaast willen we starters kansen bieden om zo onze jeugd te behouden voor Maasgouw.

Onze gemeente is uitstekend bereikbaar via het water, de A2 en de A73. Er is genoeg aanbod om geschikt werk te vinden in de omgeving, in pakweg 30 minuten rijden. Als VVD Maasgouw zijn we voorstander van praktische, betaalbare, duurzame en dynamische oplossingen, zoals het omvormen van leegstand of het plaatsen van Tiny Houses. Ons doel is om een gemeente te zijn waar je mooi woont, in een groene en waterrijke omgeving en waar je tegelijkertijd een vakantiegevoel ervaart.

De toenemende vraag op de arbeidsmarkt, zorgt voor extra investeringen om arbeidsmigranten op een goede wijze te huisvesten. De gemeente dient samen met het bedrijfsleven en zorginstellingen de vraag te inventariseren en dit juist te vertalen in woonmogelijkheden. Dit vergt een goede samenwerking en afstemming. Onze gemeente dient hier in te faciliteren om gezamenlijk de kar te trekken. Dit is goed voor onze economie, onze ondernemers, veiligheid en de leefbaarheid.

Naast dit alles zouden we ook graag zien dat wonen op het water meer mogelijk wordt gemaakt. We juichen het toe dat we dit onderzoeken c.q. de mogelijkheden verkennen.
 

Wat willen we bereiken?

 
  • Betaalbare huur- en koopwoningen in iedere kern
  • Slim, duurzaam en circulair bouwen
  • Meer wonen op het water mogelijk maken
  • Flexibeler omgaan met burgerinitiatieven (aanleunwoningen, woningsplitsing)
  • Het bouwen en plaatsen van Tiny-Houses
  • Bouwen naar behoefte, voor jongeren, starters, doorstromers en senioren