Terug naar overzicht

ZORG & WELZIJN

We stimuleren activiteiten, zorg en ondersteuning op maat én dicht bij huis


Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken, omdat je zelf professionele hulp nodig hebt of omdat je mantelzorger voor een ander bent. Iedereen in Maasgouw moet kunnen rekenen op liefdevolle zorg die hij of zij nodig heeft. Nu én in de toekomst. VVD Maasgouw vind het belangrijk dat er voldoende zorgvoorzieningen zijn in de buurt, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in hun eigen omgeving. Een buurt waar je elkaar kent en elkaar helpt en straten die voor een ieder goed toegankelijk zijn.
Liefdevolle zorg kan ingevuld worden door vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Om dit te bewerkstelligen zijn ‘verbinding en samenwerking’ de kernwoorden voor een effectieve aanpak. Wij vinden dat de zorgvraag centraal dient te staan, niet de regels of het aanbod.

De werkdruk voor de zorgmedewerkers is al hoog en de verwachting is dat dit in de toekomst nog meer zal gaan toenemen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente samen met de zorgorganisaties kijkt naar toepasbare oplossingen. De gemeente moet samen met de zorgaanbieders de vraag voor de toekomst inzichtelijk maken en kijken wat er nodig is om onze zorgaanbieders goed te kunnen faciliteren. Dit kan door technologische innovaties te implementeren die de gewenste ondersteuning kunnen bieden, maar ook door zorgpersoneel uit het buitenland te werven en te huisvesten om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

De jeugd is onze toekomst! Daarom is het belangrijk dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Indien er hulp nodig is dienen signalen tijdig opgepakt te worden, zodat zij én hun ouders de hulp krijgen die nodig is. We willen dat de gemeente integraal kijkt naar onze kinderen. Dit vraagt om inzet van sociale wijkteams, huisartsen, scholen, verenigingen en de kinderopvang om samen in gesprek te gaan en te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk verloopt.
Onze visie: Opvoeden doen we samen!

Ook voor onze tieners moeten er meer activiteiten georganiseerd worden. Door de lockdown en het online onderwijs hebben ze contacten met leeftijdsgenoten moeten missen in een essentiële fase van hun jeugd. Wij als VVD Maasgouw vinden het belangrijk dat hier de komende periode meer aandacht voor is en meer activiteiten mogelijk worden gemaakt. Evenals aandacht en activiteiten ontwikkelen om eenzaamheid tegen te gaan.

Iedereen telt mee! Wij vinden dat iedereen zich geaccepteerd, gewaardeerd en respecteert mag voelen. De regenboogvlag staat symbool voor de aandacht die nog steeds nodig is in het kader van acceptatie van LHBTI. Een veilig en prettig leefklimaat waar iedereen deel van uit maakt is het uitgangspunt waar wij voor staan. VVD Maasgouw heeft de vorige periode onze jeugd / jongeren meer willen betrekken door het introduceren van een jeugdraad, inclusief jeugd burgemeester en wethouders. Komende periode willen we dan ook graag de jeugdraad vragen om mee te denken voor meer aandacht en acceptatie van LHBTI. Zijn regenboog oversteekplaatsen een geschikt communicatiemiddel of hebben ze andere ideeën die jong en oud inspireren en bijdragen aan een inclusieve samenleving? Dit pakken we graag samen op.

 

Wat willen we bereiken

 
  • Stimuleren van een positieve gezondheid
  • Inzetten op preventie en vroeg signalering
  • Zorg dicht bij huis (door mantelzorgers, vrijwilligers en professionals)
  • Betere samenwerking tussen (jeugd)zorg organisaties
  • Integraal kijken naar jeugd(zorg) vanuit scholen, kinderopvang en jeugdzorg organisaties
  • Hulpmiddelen ter ondersteuning voor jong en oud (Domotica / Smart Home en andere technologische oplossingen)
  • Voldoende zorgmedewerkers voor nu en in de toekomst
  • Bestrijding eenzaamheid
  • Aandacht voor meer acceptatie LHBTI