doneren
doneren
 

ACTUEEL

Geplaatst op: 27-02-2016

Thijssen opvolger Meerts in Maasgouw


Lees het artikel
Geplaatst op: 09-11-2014

VVD Maasgouw tevreden over begroting Maasgouw


Voor de eerste keer in het bestaan van de fusiegemeente Maasgouw is de begroting unaniem aangenomen. In een goede sfeer werd de begroting op donderdag 6 november behandeld. Maar liefst 19 moties en amendementen werden ingebracht, waarvan er 17 unaniem werden aangenomen.

Lees het artikel
Geplaatst op: 28-10-2014

VVD Maasgouw sluit deal met coalitie van Lokaal Belang en CDA.


Hoewel de VVD deze raadsperiode geen wethouders mag leveren, heeft de VVD wel belangrijke delen van het verkiezingsprogramma c.q. de verkiezingsbeloften weten te verzilveren in de onderhandelingen met coalitiepartijen. In bijgevoegd document zijn de gemaakte afspraken vastgelegd. Het college van B en W gaat deze VVD-punten in het collegeprogramma verwerken, hetgeen de beleidsmatige basis vormt om e.e.a. feitelijk te realiseren. Gelet op deze situatie en op de verbeterde verhoudingen tussen de politieke partijen, ziet de VVD – hoewel überhaupt maar zeker als oppositiepartij altijd kritisch – uit naar een goede samenwerking met Lokaal Belang en het CDA.

BIJLAGE: Motie VVD coalitieprogramma
Geplaatst op: 28-02-2014

Mondelinge vragen over Klooster Sint Joseph en reactie van gemeente op brieven van burgers


Eerder dit jaar heeft de VVD de vraag opgeworpen of er goed is nagedacht over de sloop van het Klooster Sint Joseph aan de Heerbaan in Heel. We staan nu aan de vooravond van de sloop. Op gemaakte politieke keuzes moet men niet telkens terug blijven komen. Echter, nu is er relevant nieuws op basis waarvan het mogelijk raadzaam is om een heroverweging te maken. Het gebouw staat er nu immers nog en zeer binnenkort weten we meer over dat nieuws. Sloop is onomkeerbaar. Daarentegen kan slopen altijd nog. Het genoemde nieuws betreft het volgende.

Lees het artikel
Geplaatst op: 14-02-2014

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014.


De VVD Maasgouw heeft een stevige lijst samengesteld. Onder aanvoering van lijsttrekker Bert Zeegers zijn maar liefst 20 kandidaten verkiesbaar. Het bestuur en de fractie van de VVD Maasgouw zijn zeer verheugd met deze goede kandidaten uit de nagenoeg alle dorpskernen van onze gemeente.

BIJLAGE: Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014.
Copyright © 2014 VVD Maasgouw. All rights reserved. Website created by FJ Design
doneren
doneren