Terug naar overzicht

Richting geven aan kadernota

De raadsvergadering van 7 juli stond in het teken van de Kadernota. Met de Kadernota geeft de gemeenteraad richting aan het uit te werken gemeentelijk beleid voor het volgende jaar. In november wordt op basis hiervan de begroting vastgesteld.

Vanwege de Corona pandemie en de impact hiervan op de overheidsuitgaven, vindt de VVD het zaak om kritisch naar de uitgaven te kijken. De Corona-rekening moet niet bij de inwoners komen te liggen (lees: belastingverhoging is geen optie) en de uitgaven moeten strategisch worden ingezet. Juist nu investeren in werkgelegenheid, maar schrappen van niet-noodzakelijke investeringen. Bijgaande motie moet richting geven aan dit nieuwe beleid en is in de raadsvergadering unaniem aangenomen.