Terug naar overzicht

ONDERNEMEN

  • Maasgouw is een gemeente die meedenkt met ondernemers, duidelijk is in wat wel kan en waar ook ondernemers snel en adequaat geholpen worden.
  • Een gezonde en actieve lokale economie is in de ogen van de VVD belangrijk. Die bedrijvigheid moet wel (blijven) passen bij het karakter van onze gemeente, en dat is vooral wonen en recreëren.
  • Verkorten doorlooptijden vergunningen.
  • Er komt een nieuwe Omgevingswet. Die wet biedt bepaalde ruimte aan de gemeente om zelf invulling te geven. De VVD wil dat graag in overleg met de ondernemers in Maasgouw doen.
  • Uitgangspunt voor de VVD is dat iedereen meedoet in het arbeidsproces. We dagen onze ondernemers uit om ook mensen met een beperking kansen te bieden.