Terug naar overzicht

WONEN

  • Iedereen is welkom om in Maasgouw te wonen als je met ons bijdraagt aan fijn wonen en leven in Maasgouw.
  • Woningen voor iedereen: nieuwkomers, jonge mensen, starters, senioren, alleenstaanden, gezinnen, stellen, etc….
  • Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig in Maasgouw kunnen wonen. Daarom ondersteunt de gemeente snel en adequaat daar waar nodig in een stukje zorg op maat.
  • Niet alleen de gemeente, maar ook wij zelf als inwoners zijn verantwoordelijk voor onze omgeving. Samen “vegen wij onze stoepen schoon” en zorgen we voor buurten waar mensen graag wonen.
  • Maasgouw is allereerst een woongemeente. Daar hoort wat ons betreft bij dat de gemeente actief toezicht houdt op bedrijven die in of in de buurt van woongebieden zijn gevestigd en dat zij ook actief handhaaft.